Allmäna villkor och integritetspolicy

Vi värnar om våra besökare och deras personuppgifter.

Vår hantering av dina personuppgifter:

Denna webbplats har som syfte att marknadsföra MANNI MANNI AB och produkterna som erbjuds och säljs av företaget. Sidan innehåller all nödvändig information om verksamheten och besökare ges även chansen att kontakta oss direkt genom vårt kontaktformulär. För att säkerställa att vi följer gällande lagstiftning har vi en integritetspolicy så att du som besökare vet vad vi samlar in för uppgifter och hur dessa används. Helt i linje med GDPR och annan gällande lagstiftning.   

När och varför vi samlar dina uppgifter
Vi på MANNI MANNI AB samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss genom e-post, telefon eller via vårt inbyggda kontaktformulär samt invitationsformulär som finns på vår hemsida, samt när du gör beställningar på våra produkter. Dessa personuppgifter behöver vi hantera och lagra för att kunna hålla kontakt med dig gällande frågor, beställningar och marknadsföring. Lämnar du uppgifter i vårt kontaktformulär eller i vår chat används dessa för att besvara din förfrågan. Samtliga personuppgifter vi samlar kan komma att sparas i upp till 3 år enligt gällande lagstiftning. 

Du har rätt till dina uppgifter
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi sparar dina personliga uppgifter. Du har också möjlighet att begära en kopia av de uppgifter vi har sparade, begära ändringar i dessa uppgifter eller begära att vi raderar dessa. För att göra detta kontaktar du oss på kontakt@badholken.se

Vissa uppgifter som används vid fakturering och avtal kan du inte begära att vi raderar av administrativa, legala eller säkerhetsskäl.

Vi skyddar dina personliga uppgifter
Vi gör allt vi kan för att säkerställa att dina personuppgifter inte hamnar i fel händer, för att upprätthålla säkerheten använder vår hemsida bland annat SSL. All information du anger på vår webbplats överförs genom krypterade filer (SSL) och kan endast läsas och ändras av personer med särskilda rättigheter i våra system. Dessa personer är i sin tur skyldiga att värna om din integritet och inte sprida någon konfidentiell information till tredje part utan ditt skriftliga samtycke. 

Om dina uppgifter delas med andra
Inga av de uppgifter du lämnar genom vår hemsida eller andra kontaktmetoder delas med andra, detta med undantag för tredje part som har insyn i vår verksamhet och är ansvariga för drift eller administration av vår verksamhet, även dessa personer har i sin tur ingen rätt att sprida din information vidare. 

Ändringar i denna policy
MANNI MANNI AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna policy, om sådan ändring sker skall detta meddelas till berörd part som ges möjlighet att godkänna ändringen eller begära borttagning av personuppgifter. 

Vår vision

Badholken värnar om det lokala och ska skapa glädje och nytta i ett hållbart samhälle.

Följ oss!

Gå med i vårt nyhetsbrev

Häng med bakom kulisserna och få tillgång till alla våra uppdateringar och nyheter först!